Quản lý đơn hàng


QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG CÁ NHÂN:

1. Chờ đặt cọc: Là trạng thái đơn hàng quý khách vừa kết đơn từ giỏ hàng và chờ thanh toán đơn hàng. Tại trạng thái này đơn hàng của quý khách chưa được tính là cập nhật kê khai.

2. Đã Thanh Toán: Là trạng thái đơn hàng Quý khách đã Thanh Toán đơn hàng. Tại trạng thái này đơn hàng của quý khách đã được cập nhật kê khai trên hệ thống.

3. Người bán phát hàng: Là trạng thái đơn hàng đã được người bán phát hàng. Tại trạng thái này bạn cập nhật mã vận đơn của đơn hàng trên taobao, tmall, 1688 vào đơn hàng trên Hàng chính ngạch.

4. Kho TQ nhận hàng: Là trạng thái đơn hàng đã về kho nội địa TQ.

5. Kho TQ giao hàng: Là trạng thái đơn hàng đang được giao về kho VN.  Hangchinhngach sẽ thông báo để quý khách biết và thanh toán hoàn tất phí vận chuyển của đơn hàng. Chỉ khi Tất toán kiện hàng thành công quý khách mới được lấy đơn hàng.

6. Đã giao hàng: Là trạng thái đơn hàng Hangchinhngach đã chuyển hàng cho quý khách. Tại trạng thái này quý khách có thể tạo khiếu nại nếu sai sót về số liệu cân nặng và phí vận chuyển.

7. Đã nhận hàng: Là trạng thái đơn quý khách đã ấn Nhận Hàng và hoàn tất Giao dịch đơn. Tại trạng thái này quý khách không được khiếu nại. Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được giải quyết !!!