Bảng giá vận chuyển hàng HCN

Cơ cấu phí vận chuyển:

Đối với hàng đi line TMĐTĐối với hàng Lô Khai Thuế


                                         Bảng giá áp dụng hàng xuất kho Trung từ ngày 15/07/2021.

Lưu ý chung về Phí vận chuyển TQ-VN:

- Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, chúng tôi sẽ tính PVC quy đổi từ thể tích ra cân nặng theo công thức: Dài*Rộng*Cao/6.000. 

- Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, HCN sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi.

- Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, HCN tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

Phí giao hàng nội địa VN:

- Là phí vận chuyển từ kho VN của HCN về địa chỉ của quý khách

- Phí Vận chuyển này tùy biến theo giá xe lai (xe ôm), xe oto và giá vận chuyển CPN trong nước. HCN sẽ thông báo trước cho quý khách và thỏa thuận

Mọi thắc mắc xin liên hệ BQT!